ICS 01.040.11; 11.040.70

ČSN

EN ISO 11979-1

 

19 5300

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické implantáty – Nitrooční čočky –
Část 1: Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11979-1 (19 5300) z dubna 2013.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz