ICS 49.030.99

ČSN

EN 2288

 

31 4863

Srpen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Ložisková pouzdra s přírubou
z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou –
Rozměry a únosnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2288 (31 4863) z prosince 1995.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz