ICS 83.140.10

ČSN

EN ISO 11502

 

64 6005

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Fólie a tenké desky – Stanovení odolnosti proti přilnutí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11502 (64 6005) z února 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz