ICS 83.080.20

ČSN

EN ISO 294- 4

 

64 0210

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Vstřikování zkušebních těles z termoplastů –
Část 4: Stanovení smrštění

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 294-4 (64 0210) ze září 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz