ICS 71.100.70

ČSN

EN 17156

 

68 1520

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmetika – Analytické metody – Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných
v EU v kosmetických výrobcích

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz