ICS 07.100.40

ČSN

EN ISO 11930

 

68 1561

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmetika – Mikrobiologie – Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11930 (68 1561) ze září 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz