ICS 83.140.99

ČSN

EN 513

 

74 6705

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Profily z polyvinylchloridu (PVC) – Stanovení odolnosti
po vystavení umělým povětrnostním vlivům

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 513 (74 6705) ze srpna 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz