ICS 59.080.01

ČSN

EN ISO 18254-2

 

80 0292

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Textilie – Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) –
Část 2: Metoda s použitím NPLC

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz