ICS 13.080.01

ČSN

EN ISO 16133

 

83 6130

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16133 (83 6130) z prosince 2011.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz