ICS 27.190; 75.160.40

ČSN

EN ISO 20023

 

83 8205

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv –
Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití
v obytných a malých prostorách

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz