ICS 11.040.10

ČSN

EN ISO 10524-1

 

85 2750

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny –
Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10524-1 (85 2750) ze srpna 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz