ICS 11.100.99

ČSN

EN ISO 15195
ed. 2

 

85 1720

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Laboratorní medicína – Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-02-28 se nahrazuje ČSN EN ISO 15195 (85 1720) z dubna 2004,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz