ICS 79.100; 97.150

ČSN

EN 12104

 

91 7877

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pružné podlahové krytiny – Korkové dlaždice – Specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12104 (91 7877) z února 2001.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz