ICS 97.220.40

ČSN

EN 12277+A1

 

94 2011

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Horolezecká výzbroj – Navazovací úvazky – Bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12277 (94 2011) z června 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz