ICS 97.200.50

ČSN

EN 71-14

 

94 3095

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost hraček –
Část 14: Trampolíny pro domácí použití

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 71-14+A1 (94 3095) z března 2018.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz