ICS 17.140.30; 93.080.20

ČSN

EN ISO 13473-1

 

01 1678

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu –
Část 1: Určování průměrné hloubky profilu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13473-1 (01 1678) z listopadu 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz