ICS 23.040.70

ČSN

EN 16436-2

 

06 1840

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití
s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi –
Část 2: Sestavy

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz