ICS 23.020.35

ČSN

EN 12817

 

07 8409

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků
na LPG o objemu do 13 m3 včetně

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12817 (07 8409) ze září 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz