ICS 13.240

ČSN

EN ISO 4126-2

 

13 4310

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku –
Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) z ledna 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz