ICS 53.060

ČSN

EN 16842-7

 

26 8818

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Motorové vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování –
Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem,
určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delších

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz