ICS 21.100.01; 53.020.20

ČSN

EN 13001-3-4

 

27 0105

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jeřáby – Návrh všeobecně –
Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Ložiska

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz