ICS 45.060.01

ČSN

EN 14535-1

 

28 4031

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Brzdové kotouče pro kolejová vozidla –
Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14535-1+A1 (28 4031) z prosince 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz