ICS 45.060.01

ČSN

EN 14535-2

 

28 4031

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Brzdové kotouče pro kolejová vozidla –
Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky
na kvalitu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14535-2 (28 4031) z ledna 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz