ICS 49.035

ČSN

EN 2584

 

31 4816

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou – Úzká řada – Zvýšené únosnosti při okolní teplotě – Rozměry a únosnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2584 (31 4816) ze září 2002
a ČSN EN 2023 (31 4813) z července 1995.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz