ICS 49.060

ČSN

EN 4611-004

 

31 1778

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové – Třída XLETFE –
Část 004: Měděné pocínované – Pracovní teplota mezi –65 °C a 135 °C – Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace – Značené UV laserem – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4611-004 (31 1778) ze srpna 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz