ICS 49.025.20

ČSN

EN 2728

 

31 2498

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Slitina hliníku AL-C42101 – T6 –
Odlitky odlité do pískové formy – a ≤ 20 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz