ICS 49.025.05; 49.025.15

ČSN

EN 2600

 

31 2051

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Označování kovových polotovarů – Pravidla

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz