ICS 67.060

ČSN

EN ISO 7971-3

 

46 1013

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obiloviny – Stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha“ – Část 3: Rutinní metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7971-3 (46 1013) z února 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz