ICS 83.080.20

ČSN

EN ISO 21301-2

 

64 3040

Srpen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření –
Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4613-2 (64 0217) ze srpna 1997.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz