ICS 13.040.20; 87.040  

ČSN

EN 16402

 

67 3073

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší – Vzorkování, kondicionování a zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16402 (67 3073) z dubna 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz