ICS 93.100

ČSN

EN 14811

 

73 6363

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Kolej – Speciální kolejnice – Žlábkové kolejnice
a související konstrukční profily

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14811+A1 (73 6363) z května 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz