ICS 55.140

ČSN

EN ISO 20848-3

 

77 1050

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly – Plastové sudy –
Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy
se jmenovitým objemem od 113,6 I do 220 I

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 20848-3 (77 1050) z ledna 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz