ICS 13.220.20

ČSN

EN 15276-1

 

38 9280

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení –
Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TR 15276-1 (38 9280) ze srpna 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz