ICS 67.250; 85.060

ČSN

EN 12498

 

50 0495

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Papír a lepenka – Papír a lepenka určené pro styk s potravinami –Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12498 (50 0495) z března 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz