ICS 19.100

ČSN

EN ISO 15708-4

 

01 5036

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 4: Kvalifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16016-4 (01 5036) z února 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz