ICS 49.025.20

ČSN

EN 2699

 

31 2438

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Slitina hliníku (5086) –
Žíhaná a rovnaná (H111) – Tyče tažené – 6 mm ≤ D ≤ 50 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz