ICS 49.030.30

ČSN

EN 2880+AC

 

31 3607

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením,
z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 – Třída: 900 MPa
(při teplotě okolí) / 120 °C

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2880 (31 3607) z března 2019.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz