ICS 67.120.30

ČSN P

CEN/TS 17303

 

56 0022

Říjen 2019

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – DNA barcoding – druhová identifikace ryb
a rybích výrobků pomocí genových segmentů
mitochondriální cytochrom b a cytochrom c oxidázy

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz