ICS 13.040.30

ČSN

EN 17199-5

 

83 3642

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů,
které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA
a jiné dýchatelné částice –
Část 5: Metoda vířivého třepání

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz