ICS 13.340.50

ČSN

EN ISO 22568-1

 

83 2570

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Prostředky na ochranu chodidel a nohou – Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi –
Část 1: Kovové tužinky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 22568-2 (83 2570) z ledna 2020, ČSN EN ISO 22568-3 (83 2570) z ledna 2020 a ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) z ledna 2020 nahrazuje ČSN EN 12568 z ledna 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz