ICS 45.060.10

ČSN

EN 16186-4

 

28 1551

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Kabina strojvedoucího –
Část 4: Rozmístění a přístup

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz