ICS 49.035

ČSN

EN 6096

 

31 4827

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné
oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem –
Rozměry a únosnosti – Palcová řada

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz