ICS 49.080

ČSN

EN 3275

 

31 3820

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Spojovací trubková šroubení
8°30' do 28 000 kPa – Dynamické těsnění – Metrická série –
Technická specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3275 (31 3820) z ledna 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz