ICS 49.030.20

ČSN

EN 2583

 

31 3105

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné
niklové slitiny HI-PH2601 (Inconel 718) – Třída: 1 275 MPa
(při teplotě okolí) / 650 °C – Technická specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2583 (31 3105) z července 1998.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz