ICS 23.040.70

ČSN

EN 14423+A2

 

63 5352

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry
pro tlak do 18 bar

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14423+A1 (63 5352) z července 2017.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz