ICS 87.040  

ČSN

EN ISO 8130-7

 

67 3151

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Práškové nátěrové hmoty –
Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8130-7 (67 3151) z dubna 2011.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz