ICS 91.100.60

ČSN

EN 15101-1+A1

 

72 7246

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané
celulózy (LFCI) vyráběné in situ –
Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15101-1 (72 7246) z května 2014.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz