ICS 91.100.23

ČSN

EN ISO 10545-4

 

72 5110

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Keramické obkladové prvky –
Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10545-4 (72 5110) z listopadu 2014.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz