ICS 17.140.30; 93.100

ČSN

EN 15610

 

73 6341

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Emise hluku – Měření drsnosti
povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15610 (73 6341) z prosince 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz