ICS 91.100.30

ČSN

EN 12350- 4

 

73 1301

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení čerstvého betonu –
Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12350- 4 (73 1301) z října 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz